PRACA Z DOKUMENTAMI


Wstawianie wierszy lub kolumn
Podczas wstawiania wierszy lub kolumn do tabeli w programie Notes, nowe wiersze są dodawane nad bieżącym wierszem, a nowe kolumny po lewej stronie bieżącej kolumny.

Wstawianie wiersza/kolumny 1

Wstawianie wiersza/kolumny 2

Tabela może zawierać maksymalnie 64 kolumny i 255 wierszy.

Kliknięcie dowolnego z poniższych tematów spowoduje wyświetlenie odpowiednich informacji:


Wstawianie pojedynczego wiersza lub kolumny

1. Przełącz dokument do trybu edycji.

2. Umieść kursor w komórce.

3. Aby wstawić wiersz, z menu Tabela wybierz polecenie Wstaw wiersz, natomiast aby wstawić kolumnę, z menu Tabela wybierz polecenie Wstaw kolumnę.

Do początku strony

Wstawianie kilku wierszy lub kolumn

1. Przełącz dokument do trybu edycji.

2. Umieść kursor w komórce.

3. Z menu Tabela wybierz polecenie Wstaw specjalnie.

4. Podaj liczbę wstawianych wierszy lub kolumn.

5. Zaznacz opcję Kolumny lub Wiersze.

6. Kliknij przycisk Wstaw.

Do początku strony

Dodawanie wiersza u dołu tabeli

1. Przełącz dokument do trybu edycji.

2. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

3. Z menu Tabela wybierz polecenie Dołącz wiersz.

Wskazówka Aby dodać kilka wierszy u dołu tabeli, z menu Tabela wybierz polecenie Wstaw specjalnie i podaj liczbę dodawanych wierszy, a następnie kliknij przycisk Dołącz.

Do początku strony

Dodawanie kolumny z prawej strony tabeli

1. Przełącz dokument do trybu edycji.

2. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

3. Z menu Tabela wybierz polecenie Dołącz kolumnę.

Wskazówka Aby dodać kilka kolumn z prawej strony tabeli, z menu Tabela wybierz polecenie Wstaw specjalnie i podaj liczbę dodawanych kolumn, a następnie kliknij przycisk Dołącz.

Do początku strony

Zobacz też